• Laatste mutatiedatum
  • Aestimavi 30-03-2020
  • DNV-GL 14-07-2020
  • KIWA 09-11-2018
  • Dekra 05-09-2018

Check hier een Stipel-certificaat!

Zoeken kan op naam, geboortedatum en geboorteplaats van de certificaathouder. Ten minste twee van de drie velden moeten juist zijn.

Certificaat niet vindbaar?

Het register toont de gegevens die worden verstrekt door de certificerende instellingen. Als een certificaat ten onrechte niet zichtbaar is of de gegevens onjuist zijn, neem dan contact op met de verantwoordelijke certificerende instelling.

Vragen over het register?

Vragen over het register worden beantwoord door de certificerende instellingen. Onderaan deze pagina staan de contactgegevens van de instellingen die Stipel-certificaten afgeven.


Privacyverklaring

Dit register toont openbare certificaatgegevens die afkomstig zijn van de certificerende instellingen die Stipel-certificaten afgeven. Er worden geen gegevens toegevoegd, gecombineerd, bewerkt, gewijzigd of verwijderd. Met betrekking tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens moet de rechthebbende contact opnemen met de instelling die het certificaat heeft afgegeven. De contactgegevens staan hieronder.